Waspak

producent opakowań z tworzyw sztucznych

Get Adobe Flash player

Stanowisko wtryskowe


Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez Zamawiającego – WASPAK Sp. z o.o. - najkorzystniejszej oferty

Opis

W dniu 08.03.2018 r. Zamawiający tj. WASPAK Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę jednego kompleksowego Stanowiska wtryskowego dostosowanego do technologii wtrysku tworzyw gazem „MuCell” o siłach zwarcia 450-550 według parametrów techniczno-eksploatacyjnych zgodnych z treścią Zapytania ofertowego z dn. 26.01.2018 r., które to zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu została Firma:
DOPAK Sp. z o.o. z siedzibą w Ul. Sokalska 2, 56-614 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w zakresie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dn. 26.01.2018 r. (cena brutto) oraz spełniającą wszelkie wymagania określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym upublicznionym przez Zamawiającego. Przedmiotowa oferta była jedyną, która wpłynęła w odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe. 

Wynik postępowania