Waspak

producent opakowań z tworzyw sztucznych

Get Adobe Flash player

Formy wtryskowe


Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez Zamawiającego – WASPAK Sp. z o.o. - najkorzystniejszej oferty

Opis

W dniu 08.03.2018 r. Zamawiający tj. WASPAK Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę 3 sztuk form wtryskowych do stanowiska wtryskowego dostosowanego do technologii wtrysku tworzywa gazem „MuCell” według parametrów techniczno-eksploatacyjnych zgodnych z treścią Zapytania ofertowego z dn. 26.01.2018 r., które to zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu została Firma:
Nerło Sp.j. z siedzibą w Ul. Półko 9/11 Nadma, 05-261 Marki 4

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w zakresie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dn. 26.01.2018 r. (cena brutto) oraz spełniającą wszelkie wymagania określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym upublicznionym przez Zamawiającego. Przedmiotowa oferta była jedyną, która wpłynęła w odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe.

Wynik postępowania