Waspak

producent opakowań z tworzyw sztucznych

Get Adobe Flash player

Aparatura naukowo-badawcza


Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez Zamawiającego – WASPAK Sp. z o.o. - najkorzystniejszej oferty

Opis

W dniu 10.04.2018 r. Zamawiający tj. WASPAK Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę jednego kompleksowego zestawu urządzeń składających się na aparaturę naukowo-badawczą firmy WASPAK Sp. z o.o. w postaci:

  • Wagi densytometrycznej - 1 sztuka
  • Suszarki laboratoryjnej - 1 sztuka
  • Elektronicznego dynamometru - 1 sztuka
  • Młota cyfrowego - 1 sztuka
  • Plastometru - 1 sztuka
  • Wycinacza manualnego - 1 sztuka oraz
  • Nacinarki do próbek - 1 sztuka

według parametrów techniczno-eksploatacyjnych zgodnych z treścią Zapytania ofertowego z dn. 06.03.2018 r., które to zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu została Firma:
REDGRAF s.c. A. Zdrada z siedzibą przy Ul. Łęgskiej 58, 87-800 Włocławek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w zakresie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dn. 06.03.2018 r. (cena brutto) oraz spełniającą wszelkie wymagania określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym upublicznionym przez Zamawiającego.  

Wynik postępowania