Waspak

producent opakowań z tworzyw sztucznych

Get Adobe Flash player


Firma WASPAK Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w WASPAK Sp. z o.o. poprzez zakup infrastruktury B+R oraz aparatury naukowo-badawczej, niezbędnych do realizacji prac B+R w obszarze innowacyjnych technologii wtrysku tworzywa gazem", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było:

  • zakup infrastruktury B+R oraz aparatury naukowo-badawczej oraz
  • rozpoczęcie i prowadzenie prac B+R w obszarze poddania badaniom, testom doświadczalnym, rozwinięciu oraz wdrożeniu nowatorskiej technologii wtrysku tworzywa gazem, celem jej zastosowania do wytwarzania udoskonalonych produktów z branży opakowań/pojemników z tworzyw sztucznych (skrzynki ogrodnicze oraz doniczki ogrodnicze).

Wartość projektu: 3 676 470,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 643 125,00 PLN